Menu

Parochies regio herentals

Eerste communie

De Eerste Communie is in de katholieke kerk een feestelijke stap in de zogenaamde initiatie. Uitgangspunt is dat je een weg hebt af te leggen om thuis te komen in de kerk. Daarvoor heb je mensen nodig die je op deze weg begeleiden. Zij tonen wat het betekent om vandaag leerling te zijn van Jezus en deel uit te maken van zijn kerk. Liturgische hoogtepunten op dit traject zijn Doopsel, Vormsel en Eerste Communie, de drie initiatiesacramenten.

De Eerste Communie van het kind is voor ouders een uitgelezen moment om zelf stil te staan bij de betekenis van christelijk geloof in hun eigen leven.

Voor de 1e communie is het noodzakelijk dat uw kind gedoopt is. U kan dit nog steeds laten doen. Voor info in verband met het doopsel neemt U contact op met uw pastoor of met uw parochiesecretariaat.

Vormsel

Het vormsel vormt samen met het doopsel en de eerste communie de initiatiesacramenten. Het doopsel is het sacrament van Pasen, het nieuwe leven. Het vormsel is het sacrament van Pinksteren, de gave van de Heilige Geest. Het Vormsel wordt toegediend door de Bisschop of een door hem gemachtigd priester.

Tijdens het Vormsel ontvangen de vormelingen de zeven gaven van de Geest om op hun manier verantwoordelijkheid op te nemen binnen onze geloofsgemeenschap. Wij als geloofsgemeenschap engageren ons om de jongeren met open armen te ontvangen in ons midden en hen te begeleiden op de weg naar dit belangrijke sacrament. Daarom dat we gedurende een periode met deze jongeren op weg willen gaan, in voorbereiding op hun vormsel.

De plaats van de toediening van het vormselsacrament is in principe de eigen thuisparochie van de jongere.

Let wel op! Interparochiale samenwerkingsverbanden binnen de regio Herentals kunnen steeds aanleiding geven tot andere afspraken. Data vormselvieringen in de regio worden meegedeeld onder voorbehoud en worden definitief na bevestiging door het bisdom.

Algemeen contactpersoon voor het vormsel in de regio Herentals

Ann De Ceulaerde
0486/60.25.71


  • Definitieve data van de vormselvieringen 2018

Parochie St.-Waldetrudis - Herentals

Vormsel: 22 april '18 om 11h
Parochie St.-Antonius - Herentals
Paul Van De Vel
paulvandevel@hotmail.com

Parochie O.L.Vrouw - Herentals

Vormsel: 22 april '18 om 11h
Parochie St.-Antonius - Herentals
Marianne Van der Geest
herman.crols@skynet.be

Parochie St.-Jan De Doper - Herentals

Vormsel: 19 mei '18 om 11h
Gerda Trap
peeters_trap@hotmail.com

Parochie St.-Antonius - Herentals

Vormsel: 22 april '18 om 11h (in de Waldetrudiskerk)
Marianne Leysen
payneleysen@hotmail.com

Parochie St.-Bavo - Noorderwijk (Herentals)

Vormsel: 7 april '18 om 9h
(Parochie St.-Niklaas / Parochie St.-Jan De Doper)

Parochie St.-Niklaas - Morkhoven (Herentals)

Vormsel: 7 april '18 om 9h
Christine Van Menxsel
danny.mollen@telenet.be

Parochie St.-Martinus - Olen

Vormsel: 5 mei '18 om 9h
Cis Marinus
cis.marinus@gmail.com

Parochie O.L.Vrouw - Olen

Vormsel: 5 mei '18 om 11h
Jos Van Loon
jos.van.loon@telenet.be

Parochie St.-Jozef - Olen

Vormsel: 5 mei'18 om 15h
Jos Van Loon
jos.van.loon@telenet.be

Parochie St.-Pieter - Vorselaar

Vormsel: 19 mei '18 om 15h
Suzy Geerts

Parochie St.-Lambertus - Grobbendonk

Vormsel: 22 april '18 om 9h
Parochie O.L.Vrouw ten hemel opgenomen - Bouwel
paro287@parochies.kerknet.be

Parochie St.-Pieter en Pauwel - Herenthout

Vormsel: 7 april'18 om 11h
Angela Ooms
angela_carola@hotmail.com

Parochie O.L.Vrouw ten hemel opgenomen - Bouwel

Vormsel: 22 april '18 om 9h
Greta De Ceulaer
greta.de.ceulaer@telenet.be