Menu

Parochies regio herentals

Huwelijk

U wil kerkelijk trouwen. Graag begeleiden wij U op weg naar die grote dag voor het altaar. U neemt best eerst contact op om de datum en het uur van de dag vast te leggen. Vervolgens is er een voorbereidend gesprek . De inhoud en de stijl van uw viering bepaalt u zelf. Het is uw feest. De priester of diaken waakt echter over de ingrediënten van de inzegening en de kerkdienst, dit is al of niet een misviering met communie. Een huwelijk kan in principe in alle 15 kerken en kapellen van de regio Herentals doorgaan na overleg met de plaatselijk verantwoordelijke priester of parochiesecretariaat. Indien je zelf een voorganger in je vriendenkring of familie hebt, dien je dit vooraf te melden. Een kerkelijk huwelijk kan doorgaan op alle dagen uitgezonderd op een zondag of feestdag. Het voltrekken van de ondertrouw gebeurt op basis van uw doopbewijzen en wil garanderen dat uw engagement uit vrije wil gebeurt. De prijs van een kerkelijk huwelijk is 250 euro. Dit bedrag dien je aan de desbetreffende parochie met overschrijving te betalen minimum 2 weken voorafgaande aan het kerkelijk huwelijk. Voor verdere inlichtingen in verband met een huwelijk binnen de regio Herentals kan je terecht bij de voorganger of het parochiesecretariaat.

Een mooie viering opent het hart om Gods liefde te ervaren, met gebaren en tekens, met woorden en stiltes: de besprenkeling met doopwater, de processiegang, het beluisteren van de Bijbellezingen, het uitspreken van de trouwbelofte, het zegenen en overreiken van de ringen, het aanbrengen van de gaven, de handoplegging met het gebed om Gods Geest tijdens de huwelijkszegen…

Het uitspreken van de trouwbelofte is een sterk moment, waarbij trouwers vaak ervaren dat hun keuze voor elkaar en voor het huwelijk hen overstijgt en verwijst naar een Liefde die groter is. De woorden, gebaren, riten en symbolen in de viering zijn een geschenk dat trouwers mogen ontvangen.

Dat ze dit alles niet zelf hoeven te ‘maken’, is een verademing te midden van alle voorbereidingen