Menu

Parochies regio herentals

Overlijden

Een geliefde mens verliezen is een pijnlijk en ingrijpend gebeuren. Het afscheid raakt het hart van een gezin, familie en vrienden. In de kerkelijke uitvaartliturgie nemen we afscheid van de overledene. Samen vertrouwen we de overledene toe aan de Liefde van God. In de teksten weerklinkt het geloof en de hoop dat de dood niet het einde is voor een mens, maar een overgang naar een nieuwe, andere vorm van leven, dicht bij God, die één en al liefde is.

Indien er iemand overleden is neemt u eerst contact op met de begrafenisondernemer. Hij zal alles verder voor u regelen. Er kan gekozen worden om de uitvaartdienst te laten voorafgaan door een gebedswake. Die vindt bij voorkeur plaats op de vooravond van de uitvaartdienst. Familie, vrienden en kennissen komen dan samen in de kerk om er te waken en te bidden voor de overledene. De gebedswake en de uitvaartdienst worden voorbereid in overleg met de familie. Dat gebeurt enkele dagen vooraf en daarbij krijgt de familie de kans om een persoonlijke inbreng voor te stellen. De uitvaart binnen ons bisdom Antwerpen is in regel een woorddienst. Tijdens de uitvaartliturgie, in het kader van een woorddienst, wordt bij voorkeur geen communiedienst gehouden. De verbinding tussen de uitvaartliturgie en de eucharistie wordt gemaakt tijdens een zondagseucharistie na de uitvaart. Deze datum wordt meteen vastgelegd en ook kenbaar gemaakt via het overlijdensbericht.

Indien om geloofsredenen een eucharistie wordt gevraagd is dit mogelijk indien er een priester beschikbaar is.

“Ik ben de verrijzenis en het leven’ zei Jezus. “ Wie in mij gelooft mag dan al sterven, toch zal hij leven.” (Joh.11,25)