Menu

Parochies regio herentals

Ziekenzalving

Volgens het geloof en de leer van de Katholieke Kerk is de ziekenzalving één van de zeven sacramenten van het Nieuwe Verbond die door Jezus Christus onze Heer zijn ingesteld.

Deze zalving wordt ingeleid door een dankgebed over de ziekenolie en afgesloten met een gebed om Gods liefdevolle hulp voor de zieke die bediend is. Bij acuut stervensgevaar beperkt de viering zich tot de belangrijkste elementen. Het sacrament van de zieken wordt beschouwd als een sacrament van genezing.

De ziekenzalving is vooral een krachtige hulp in de nood waarin een ernstig zieke mens verkeert. Zo heeft het sacrament een heilzame werking om, door Gods bijstand, de tegenslagen en ziekte goed te doorstaan. Het sacrament helpt de zieke om te vertrouwen op God en om van daaruit het lijden te dragen. Het sacrament kan toegediend worden door een priester aan huis, in het woonzorgcentrum of in het ziekenhuis. Men kan steeds contact opnemen met de pastores van regio Herentals. In het woonzorgcentrum of het ziekenhuis gebeurt er mogelijk een ziekenzegening via het personeel.

De ziekenzalving kan gevraagd worden wanneer iemand door een levensbedreigende ziekte of door ouderdom zo ernstig verzwakt is. Voor het ontvangen van het sacrament van de ziekenzalving moet je niet terminaal ziek zijn.